Sessió enfocada a treballar la part del Core per evitar problemes d'esquena.
DILLUNS DIMECRES DIVENDRES
18:00 h Josu   10:30 h. Marc
(Reeducació postural)