RECOMANACIONS

- Utilitzar les taquilles. No deixar res de valor als penjadors o al damunt dels bancs
- No caminar descalç
- Abans de marxar revisar la bossa per comprovar que no s'oblida res als vestuaris