CARACTERÍSTIQUES

- Dimensions de la sala: 70 m2
- Aforament: 20 persones
· Només es pot utilitzar la sala quan hi hagi el monitor d'activitats ·
· Cal vestir roba esportiva adequada a l'activitat que es faci ·
· S'ha d'entrar descalç ·