CARACTERÍSTIQUES

- Làmina d'aigua: 20 x 9 m
- Profunditat 1,00 a 1,90 m
- Volum d'aigua: 252.000 l
- Temperatura de l'aigua: 28-28,5 ºC
- Temperatura ambient: 30-31 ºC
- Valors Ph: de 7-7,5
- Cloració salina 
- Temps de renovació de l'aigua: 1h 40 '
- Aforament: 72 persones (1 per cada 2,5 m2 de làmina d'aigua)
· És obligatori dutxar-se abans d'entrar a l'aigua ·
· És obligatori l'ús de casquet de bany ·
· No es permet l'entrada amb calçat ni roba de carrer ·
· Els menors de 14 anys han d'entrar acompanyats d'un adult ·
· No es pot córrer per la platja de la piscina ·
. És obligatori reservar el carrer com a mesura de prevnció pel COVID-19
· S'ha de nedar en el carrer reservat respectant la distància en cas de compartir-lo amb un altre usuari ·
· No s'han de travessar els carrers ja que es pot interrompre l'activitat d'altres persones ·
· Si s'utilitza material, és important tornar-lo al seu lloc ·
· S'han de respectar els horaris d'utilització ·
· Cal seguir sempre les instruccions dels tècnics ·

· És aconsellable circular per la platja de la piscina i vestuaris amb sabatilles de bany ·
· S'aconsella dutxar-se amb sabó després de sortir de l'aigua ·