Servei de fisioterapeuta diplomat (Roger Vilaró). Visites concertades dilluns i dimecres per la tarda.