Són les classes que es fan a terra, sense utilitzar les màquines. Les sessions duren 50 minuts i poden ser individuals o col·lectives. Consta de nombrosos exercicis en els que es fa servir un material específic: toning balls (pilotes amb pes), pilotes d'estabilitat, fitness circles i bandes elàstiques. Les classes col·lectives són més apropiades per la gent que no té cap problema important.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
  15:30h Nelson 20:00h Nelson 18:00h Nelson 17:00h Marta 
  18:00h Nelson   19:00h Nelson