És el nom de les màquines específiques de Pilates. Ajuda a assolir un millor resultat en poc temps. Les sessions són de 50 minuts i poden ser individuals o col·lectives. Les col·lectives han de ser d'un mínim de tres persones i un màxim de quatre.
Horaris a convenir.
Es recomana que tothom que s'iniciï en l'activitat faci, com a mínim, dos classes d'aprenentatge individual amb la monitora per tal de garantir la qualitat de les classes.