A l’Esquitx tenim cura del medi ambient. Disposem de mesures d’estalvi energètic:

- Caldera de biomassa en substitució del gasoli.

- Aixetes amb airejadors i griferia temporitzada per a disminuir el consum d'aigua.

- Utilització de bombetes i elements d’il·luminació de baix consum i llarga durada.

- Reciclatge amb diferents contenedors (paper, envasos…) distribuïts per tota la instal·lació.